search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAY

Datum openbaarmaking
20/01/2017
Naam meldplichtige
de Laguiche Bernard
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAY
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003470755
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
95.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Gage