search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UMICORE

Datum openbaarmaking
23/02/2017
Naam meldplichtige
Grynberg Marc
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UMICORE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003884047
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.400
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Conversion of bonus into shares