search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
11/04/2017
Naam meldplichtige
Jadot John
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30
Prijs
45,50
Totaal bedrag
1.365,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jadot, Maxime