search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TIGENIX

Datum openbaarmaking
25/05/2017
Naam meldplichtige
Rojo Susana
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
TIGENIX
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003864817
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
150.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Aanvaarding van warrants.