search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ABLYNX

Datum openbaarmaking
18/09/2017
Naam meldplichtige
Gielen Guido
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ABLYNX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003877942
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
12.500
Prijs
5,94
Totaal bedrag
94.825,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
10000
8.68
86800.00
2500
3.21
8025.00