search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VGP

Datum openbaarmaking
29/11/2017
Naam meldplichtige
Little Rock SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VGP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003878957
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
92.327
Prijs
56,00
Totaal bedrag
5.170.312,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

VM Invest NV