search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
30/08/2017
Naam meldplichtige
Rekening FPT
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
237.500
Prijs
3,38
Totaal bedrag
802.750,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Pentacon BVBA