search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SIPEF

Datum openbaarmaking
11/05/2017
Naam meldplichtige
Gedei NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SIPEF
Soort financieel instrument
Voorkeurrecht
ISIN-code financieel instrument
BE0970155587
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
189.407
Prijs
1,45
Totaal bedrag
274.640,15