search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IBA

Datum openbaarmaking
10/01/2017
Naam meldplichtige
MILLER Marcel
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
IBA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003766806
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
400
Prijs
41,16
Totaal bedrag
16.464,00