search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AGFA GEVAERT

Datum openbaarmaking
18/05/2017
Naam meldplichtige
CRBA Management bvba
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AGFA GEVAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003755692
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000
Prijs
4,02
Totaal bedrag
40.200,00