search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
02/02/2017
Naam meldplichtige
Borman Thomas
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Converteerbare Obligatie
ISIN-code financieel instrument
BE0003765790
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6
Prijs
100.000,00
Totaal bedrag
600.000,00
Toelichting van de meldplichtige

Sale of bonds