search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
19/01/2017
Naam meldplichtige
RKO Management & Investment BV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Rafi Koyoumdjian

Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974266950
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
14,35
Totaal bedrag
71.672,00