search_api_autocomplete

Manager transaction detail: RECTICEL

Datum openbaarmaking
11/09/2017
Naam meldplichtige
Chapelle Olivier
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
RECTICEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003656676
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.995
Prijs
7,30
Totaal bedrag
58.338,25
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
2000
7.25
14500.00
2000
7.25
14500.00
1500
7.30
10950.00
495
7.35
3638.25
1000
7.37
7370.00
1000
7.38
7380.00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Olivier Chapelle SPRL