search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
15/11/2016
Naam meldplichtige
Olidipoli SPRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
100.000
Prijs
98,02
Totaal bedrag
9.802.410,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Stefan Descheemaeker