search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CONNECT GROUP

Datum openbaarmaking
09/12/2016
Naam meldplichtige
IPTE FA NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon die nauw verbonden is met een andere gelieerde persoon
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Huub Baren BVBA

Emittent
CONNECT GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003786036
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
50.000
Prijs
0,82
Totaal bedrag
41.065,00