search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BARCO

Datum openbaarmaking
13/09/2016
Naam meldplichtige
Buyens Wim Victor H
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
BARCO
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003790079
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.000
Prijs
52,37
Totaal bedrag
157.110,00
Toelichting van de meldplichtige

Lichting opties