search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TESSENDERLO

Datum openbaarmaking
14/11/2016
Naam meldplichtige
Verbrugge NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TESSENDERLO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003555639
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
22.500
Prijs
31,50
Totaal bedrag
708.750,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Luc Tack