search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
15/11/2016
Naam meldplichtige
Olidipoli SPRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Stefan Descheemaeker

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
120.000
Prijs
99,96
Totaal bedrag
11.995.668,00