search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
24/11/2016
Naam meldplichtige
MHT Benefit Holding Company Ltd.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
44.970
Prijs
96,43
Totaal bedrag
4.336.687,18
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Marcel Herrmann Telles