search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
21/11/2016
Naam meldplichtige
Société Immobilière du Canal SA.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
35.000
Prijs
96,55
Totaal bedrag
3.379.180,18
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Grégoire de Spoelberch