search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
23/11/2016
Naam meldplichtige
EPS Participations S.à r.l.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
35.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Stefan Descheemaeker, Paul Cornet de Ways-Ruart, Grégoire de Spoelberch, Alexandre Van Damme

Toelichting van de meldplichtige

Mise en gage