search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CIE DU BOIS SAUVAGE

Datum openbaarmaking
11/10/2016
Naam meldplichtige
ECFC sa
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CIE DU BOIS SAUVAGE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003592038
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
116
Prijs
300,39
Totaal bedrag
34.999,45
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
100
300.40
30040.00
16
300.35
4805.60
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Guy Paquot, Président