search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CELYAD ONCOLOGY

Datum openbaarmaking
24/10/2016
Naam meldplichtige
Wong Danny F.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CELYAD ONCOLOGY
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974260896
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000
Prijs
21,90
Totaal bedrag
219.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Wong Danny F.