search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BIOCARTIS

Datum openbaarmaking
23/11/2016
Naam meldplichtige
Citros vof
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
BIOCARTIS
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
62.500
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Aanvaarding van warrants in het kader van 2015 Plan.