search_api_autocomplete

Manager transaction detail: W.E.B.

Datum openbaarmaking
24/08/2016
Naam meldplichtige
WAGNER VALERIE
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
W.E.B.
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003734481
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
841
Prijs
63,00
Totaal bedrag
52.983,00