search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
14/07/2016
Naam meldplichtige
Peek Robert
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
25.000
Prijs
5,16
Totaal bedrag
129.000,00