search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ONTEX

Datum openbaarmaking
16/08/2016
Naam meldplichtige
the pamajugo irrevocable trust
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ONTEX
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974276082
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.390
Prijs
31,40
Totaal bedrag
43.649,06
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

juan gilberto marin quintero