search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
19/09/2016
Naam meldplichtige
de Ville de Goyet Dominique François
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
150
Prijs
101,00
Totaal bedrag
15.150,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Baronne Françoise de Viron