search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
11/11/2016
Naam meldplichtige
Koyoumdjian Rafi
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974266950
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
13,33
Totaal bedrag
66.650,00