search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASCENCIO

Datum openbaarmaking
21/12/2016
Naam meldplichtige
FIDAGH SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASCENCIO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003856730
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.291
Prijs
56,94
Totaal bedrag
73.509,54
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Carl Mestdagh, Fabienne D'ANS

Toelichting van de meldplichtige

dividende optionnel