search_api_autocomplete

Manager transaction detail: UCB

Datum openbaarmaking
14/12/2016
Naam meldplichtige
Financière de Tubize
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
UCB
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003739530
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
800.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
250000
0.00
0.00
150000
0.00
0.00
400000
0.00
0.00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Charles-Antoine Janssen, Evelyn du Monceau, Cyril Janssen, Cédric van Rijckevorsel

Toelichting van de meldplichtige

Pledge of shares in favour of bankers to secure their borrowings