search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TESSENDERLO

Datum openbaarmaking
16/09/2016
Naam meldplichtige
Verbrugge NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TESSENDERLO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003555639
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
30.000
Prijs
29,25
Totaal bedrag
877.500,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Luc Tack