search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TEXAF

Datum openbaarmaking
10/11/2016
Naam meldplichtige
BRIBOSIA Vincent
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TEXAF
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974263924
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000
Prijs
30,00
Totaal bedrag
300.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Vincent Bribosia