search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASCENCIO

Datum openbaarmaking
13/12/2016
Naam meldplichtige
SPRL Somabri
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASCENCIO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003856730
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
490
Prijs
63,49
Totaal bedrag
31.110,10