search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EMAKINA GROUP

Datum openbaarmaking
07/10/2016
Naam meldplichtige
SOFRIN SPRL
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
EMAKINA GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003843605
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.500
Prijs
9,50
Totaal bedrag
52.250,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
2750
9.50
26125.00
2750
9.50
26125.00