search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ROULARTA MEDIA

Datum openbaarmaking
20/10/2016
Naam meldplichtige
Koinon Comm.VA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ROULARTA MEDIA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003741551
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
99.185
Prijs
24,00
Totaal bedrag
2.380.440,00