search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ASCENCIO

Datum openbaarmaking
27/12/2016
Naam meldplichtige
SPRL Somabri
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ASCENCIO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003856730
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
100
Prijs
56,94
Totaal bedrag
5.694,00
Toelichting van de meldplichtige

Dividende optionnel