search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GALAPAGOS

Datum openbaarmaking
29/11/2016
Naam meldplichtige
Hoekema Andre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
25.000
Prijs
55,22
Totaal bedrag
1.380.505,00
Toelichting van de meldplichtige

Verkoop van aandelen voortvloeiend uit cashless warrant uitoefening. De eenheidsprijs is de gemiddelde verkoopprijs van de aandelen.