search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AGEAS

Datum openbaarmaking
04/07/2016
Naam meldplichtige
CANO y BOSQUE Antonio
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AGEAS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974264930
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
3.526
Prijs
31,03
Totaal bedrag
109.401,20
Toelichting van de meldplichtige

Verkoop ('sold to cover taxes') na vesting LTI 2012 Plan (op 30/06/2016).