search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TER BEKE

Datum openbaarmaking
04/07/2016
Naam meldplichtige
M6
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TER BEKE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003573814
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
11.000
Prijs
100,00
Totaal bedrag
1.100.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Dirk De Backer, René Stevens, Wim De Cock