search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VANDEMOORTELE

Datum openbaarmaking
10/11/2016
Naam meldplichtige
Deruyttere Ann
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VANDEMOORTELE
Soort financieel instrument
Obligatie en soortgelijke schuldinstrumenten
ISIN-code financieel instrument
BE0002268374
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Growth Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5
Prijs
100.000,00
Totaal bedrag
500.000,00