search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
12/12/2016
Naam meldplichtige
Bevco Lux Sàrl
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
650.328
Prijs
96,85
Totaal bedrag
62.981.925,62
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

M. Alejandro Santo Domingo

Toelichting van de meldplichtige

The shares were acquired by a bank counterparty in its own name and for its own account from 5 December 2016 up to and including 9 December 2016 upon the irrevocable instruction given by BEVCO Lux Sàrl on 29 November 2016. The bank counterparty transferred the shares to BEVCO Lux Sàrl on 9 December 2016 upon the same irrevocable instruction.