search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GREENYARD

Datum openbaarmaking
09/12/2016
Naam meldplichtige
Deprez Holding NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GREENYARD
Soort financieel instrument
Converteerbare Obligatie
ISIN-code financieel instrument
BE0003765790
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
135
Prijs
100.000,00
Totaal bedrag
13.500.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Management Deprez BVBA, Deprez Invest NV