search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AEDIFICA

Datum openbaarmaking
22/12/2016
Naam meldplichtige
Gielens Stefaan
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AEDIFICA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003851681
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
896
Prijs
57,08
Totaal bedrag
51.146,67