search_api_autocomplete

Manager transaction detail: LOTUS BAKERIES

Datum openbaarmaking
19/10/2016
Naam meldplichtige
Highgate Finance & Holding SA
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
LOTUS BAKERIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003604155
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10
Prijs
2.319,88
Totaal bedrag
23.198,80
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Anton Stevens