search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
07/11/2016
Naam meldplichtige
MHT Benefit Holding Company Ltd.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Marcel Herrmann Telles

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
92.300
Prijs
105,29
Totaal bedrag
9.718.165,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
92000
105.29
9686680.00
300
104.95
31485.00