search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
20/09/2016
Naam meldplichtige
SODINTEC FINANCES S.A.
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
24.000
Prijs
106,50
Totaal bedrag
2.556.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Delwart Jean-Pierre