search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VGP

Datum openbaarmaking
28/09/2016
Naam meldplichtige
VM Invest NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VGP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003878957
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
75,98
Totaal bedrag
379.900,00