search_api_autocomplete

Manager transaction detail: VAN DE VELDE

Datum openbaarmaking
01/12/2016
Naam meldplichtige
Positron BVBA
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
VAN DE VELDE
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003839561
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Aanvaarding opties