search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IMMOBEL

Datum openbaarmaking
30/11/2016
Naam meldplichtige
Galle Marnix
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

A³ Management BVBA

Emittent
IMMOBEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003599108
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
250
Prijs
49,50
Totaal bedrag
12.375,00